Piotr Bąk, Poszukiwanie siebie

Piotr Bąk, Poszukiwanie siebie

Urodził się w Żywcu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom z medalem otrzymał w 2001 roku w Pracowni Projektowania Form Przemysłowych u prof. Jerzego Wuttke. W 2010 uzyskał stopień doktora sztuki. Od 2004 roku pracował na stanowisku asystenta w Pracowni Rysunku i Malarstwa na kierunku wzornictwo u prof. Jana Dubiela. Od roku 2015 kieruje Pracownią Sztuk Wizualnych. Prowadzi również zajęcia z rysunku i malarstwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz Studium Rysunku i Grafiki w MOK w Jastrzębiu-Zdroju. Jest autorem licznych projektów i ich realizacji w technice rysunkowej i malarskiej. Jest współautorem wielu polichromii, m.in. w kościołach w Czarnym Dunajcu, Woszczycach, Kędzierzynie-Koźlu. Wziął udział w ponad 70 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz zrealizował 17 pokazów indywidualnych. Brał udział w kilkunastu plenerach i wystawach poplenerowych oraz licznych konkursach i wystawach pokonkursowych.

Wystawy indywidualne:

 • 2016
  – Rysunek – WST Katowice (17.12.2016–10.1.2017)
  – Rysunek – Galeria Epicentrum, Miejski Ośrodek Kultury, Jastrzębie-Zdrój
  – Rysunek – Miejska Galeria Sztuki „Obok” – Pasaż Kultury Andromeda, Tychy (10.–30.6)
 • 2014 – Rysunek – Muzeum Historii Katowic, Katowice
 • 2013 – Rysunek – Galeria ZPAP, Toruń
 • 2012 – …a na początku był rysunek – Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach – Rysunek – Galeria „Rękawka”, Kraków
 • 2011 – Misterium Cierpienia – Galeria „Fra Angelico”, Katowice
 • 2010 – Rysunek – Miejski Ośrodek Kultury, Jastrzębie-Zdrój – Rysunek – Galeria Jadwigi Bocho-Kokot, Zielona Góra
 • 2009 – Na początku był rysunek – Galeria „Inny Śląsk”, Tarnowskie Góry
 • 2008 – Rysunek – Galeria „Przy Gołej Ścianie”, Dąbrowa Górnicza
 • 2007 – Rysunek – Galeria Sztuki Współczesnej ,,Artyści Młodym’ , Tychy
 • 2006 – Rysunek – Galeria Zamkowa, Bielsko-Biała
 • 2005 – Rysunek – Galeria Sztuki Współczesnej AF, Kępno – Rysunek – Dom Kultury, Jaworzno
 • 2004 – Rysunek – GWSH, Katowice

Piotr Bąk obdarzony ciekawą intelektualnie, śmiałą osobowością oraz kulturą osobistą, która pozwala mu na zachowanie regionalnego autentyzmu. Jest człowiekiem o wyjątkowej pracowitości w dążeniu do celu. W rysunkach poszukuje, odnajduje i doskonali własny język sztuki. […] Ich problematyka oscyluje wokół fundamentalnych pytań egzystencjalnych i pytań o postawy ludzi wobec tradycji i kultury. Jego rysunki powstają z potrzeby ładu, prawdy i dobra. Człowiek buduje i scala jego tajemniczy wszechświat. […]

Piotr prowadzi swoistą grę semiotyczno-estetyczną, poszukując właściwego tonu swoich prac. Zakres jego możliwości wyrazowych obejmuje opanowaną do perfekcji werystyczną formułę realizmu po wyszukane formy interpretacji, które w kalejdoskopowej strukturze obrazów przeplatają się wzajemnie, tworząc harmonijną całość.

Wielkoformatowe prace Piotra jak kłącza splatają ludzkie emocje, kumulują również emocje autora – tętnią wewnętrznym życiem. Głęboki kontakt autora z rzeczywistością sprawia, że jego osobisty kod nabiera cech uniwersalnych.

Buduje swoje metafory w sposób różnorodny: czyniąc aluzje do aktualnych wydarzeń, sięgając do rytuałów i tematów mitologicznych. Specyficzna struktura obrazów Piotra rządzi się wymyślonymi przez niego prawami, które pozwalają na kojarzenie odległych w czasie i przestrzeni sytuacji. Patrząc na jego rysunki odnosimy wrażenie przenoszenia się do świata w którym jeszcze nie byliśmy. Akt rysowania dla Piotra stanowi czynność wyjątkową, poszerzającą jego wizualne i emocjonalne horyzonty. Swoboda żywiołowość i ekspresja z jaką nawarstwia znaczenia i środki plastyczne, tworzą starannie przemyślaną strukturę, która jest godna najwyższej uwagi. Szeroki wachlarz czynności warsztatowych stanowi ciągle wzbogacane zaplecze twórcze. Swobodnie łączy różnorodne techniki. Od pewnego czasu jako podłoże rysunków wykorzystuje płyty mdf, które pozwalają na „wgryzanie” się rysunkiem w głąb płyty, ujawnianie jej koloru i wielokrotne nawarstwianie rysunku i faktur, dzięki czemu rysunki zyskują na swej malarskości. […]

prof. Jan Dubiel
(o twórczości Piotra Bąka)

 

Piotr Bąk wrzesień 2017

 

do góry